Meditatie

Je ware aard kun je niet trainen, wel herkennen

Inspirerende gedichten en spreuken

Het hart-advies van Lonchenpa

Deze tekst verwoordt de uitgangspunten van Dzogchen, de hoogste boeddhistische leer. Dit is de leer waarin je direct geïntroduceerd wordt in je ware aard en deze vervolgens leert herkennen in al je levensomstandigheden.
Dzogchen overstijgt iedere culturele beperking, omdat ze verwijst naar wie je altijd al was, wie je bent en altijd zult zijn.

Dus blijf precies hier,  jullie geluksvogels
Laat los en wees gelukkig in de natuurlijke staat

Laat je gecompliceerde leven en de alledaagse verwarring aan zichzelf

En vanuit rust, niets doend, beschouw de aard van je geest.

Dit advies komt vanuit de grond van mijn hart:


Onderzoek je geest nauwkeurig en inzicht wordt geboren.
Laat alle referentiekaders los en onze verwarring waarin we geloven dat dingen echt bestaan, lost op.


Handel zonder vooringenomenheid en de lege aard van de werkelijkheid wordt vanzelf duidelijk.

Wanneer je gelijkmoedig rust in Zijn, zonder iets te onderdrukken of te koesteren, is precies dat wat er verschijnt in binnen of buitenwereld, de sleutel.


Vrijuit rustend, jezelf overgevend aan ultiem zijn,

Ervaren we de hoogste staat van verlichting.

Lonchenpa (1308 – 1369)

This is it

Often we hope
someone else has the answer.
some other place will be better,
some other time it will all turn out.

This is it.
no one else has the answer.
no other place will be better,
and it has already turned out.

At the center of your being
you have the answer;
you know who you are
and you know what you want.

There is no need to run outside for better seeing.
Rather abide at the center of your being;
for the more you leave it, the less you learn.

Search your heart and see
the way to do is to be.

Lao Tzu  
(ook bekend als Lao Tze, grondlegger van het Taoïsme, tijdgenoot van Confucius en Gautama Boeddha, 400 – 600 voor Christus)

Behind every struggle there is fear, behind every fear there is vulnerability. And behind every vulnerability, there is the vast blue skye.

Pema Chödrön (1936)

Tree with Roots e1367263221857

Geen boom kan tot de hemel groeien, tenzij zijn wortels tot de hel doordringen.

Carl Gustav Jung (1875 – 1961)

Enkele thema’s van meditatie avonden die ik eerder gaf:

 1.    Grounding en wakkerte
 2.    Dankbaarheid
 3.    Ruimte
 4.    Being present is the biggest present
 5.    Op je gemak met ongemak
 6.    Houvastloosheid
 7.    De energie van emoties, wat is je stemming zonder verhaal?
 8.    Nergens naartoe, nergens vandaan. Liefde voor waar je bent
 9.    Geheugen voor geluk
 10.  Waardering en Afwijzing
 11.  Genieten als ingang tot presentie
 12.  Toelaten en loslaten